So sánh sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Camera trên website

Ngày đăng : 17:12:27 07-12-2017

,


Hướng dẫn xem Camera trên Website
 
Bước 1. Mở link sau bằng trình duyệt Chorme:
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=en
Bước 2: Click “ADDED TO CHORME”

  • Click “Thêm Tiện Ích”
Lưu ý: bước 2 chỉ cần thực hiện 1 lần đầu khi mới truy cập vào website

Bước 3: Truy cập vào website của trường
  • Mở Camera theo các cơ sở 1,2,3 


  • Click biểu tượng chữ “E” ở góc phải bên trên của trình duyệt.
  • Đăng nhập vào bằng tài khoản do nhà trường đã cung cấp
  • Lưu ý nếu không được bạn vui long nhấn phím “f5” để load lại cài đặt để đăng nhập.