So sánh sản phẩm

Hoạt động ngoại khóa : Đi mua sách

Ngày đăng : 17/12/2019 13:36
Với mong muốn nuôi dưỡng tình yêu với sách và có thói quen nghe, đọc sách từ nhỏ. Các bạn nhỏ trường mầm non Son Ca được các cô hướng dẫn để tìm hiểu về các đầu sách khác nhau trên nhiều lĩnh vực.