So sánh sản phẩm

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC

  • 13Nov

    Thời khóa biểu hệ Reggio Emilia năm học 2019 - 2020

    Reggio Emilia là hệ học mới tại MN Sơn Ca Định Công nhưng được đánh giá là hệ học khiến các con năng động và sôi nổi với dự án học theo tháng. Do đó, Reggio Emilia lại được rất đông phụ huynh quan …
  • 13Nov

    Thời khóa biểu hệ truyền thống 2019 - 2020

    Bên cạnh hệ học Montessori và Reggio Emilia, Trường Mầm non Sơn Ca Định Công vẫn duy trì hệ học truyền thống dành cho các bé trong độ tuổi 06 tháng  tuổi - 05 …
  • 13Nov

    Thời khóa biểu hệ Montessori năm học 2019 - 2020

    Montessori là phương pháp giáo dục sớm được áp dụng tại trường Mầm Non Sơn Ca Định Công. Theo tinh thần của phương pháp, thời khóa biểu của nhà trường được xây dựng phong phú, đa dạng các hoạt động …
  • 28Jun

    Thời khóa biểu hệ truyền thống 2018 - 2019

    Trường Mầm Non Sơn Ca Định Công tuyển sinh liên tục các con từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi với các hệ học: Hệ Truyền thống, hệ Montessori, hệ Reggio Emilia
  • 28Jun

    Thời khóa biểu lớp Montessori 2018 - 2019

    Montessori là phương pháp giáo dục sớm được áp dụng tại trường Mầm Non Sơn Ca Định Công. Phương pháp Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dưới cách học thông qua các giác quan, coi …
  • 08Dec

    THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC

    THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018